Klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów Play4fun Radosław Os z siedzibą w Zielonej Górze.

Play4fun z siedzibą w Zielonej Górze kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Play4fun Radosław Os z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Złotej Rybki 6.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
- imię i nazwisko,
- adres firmowy
- e-mail,
- numer kontaktowy,
- numer rachunku bankowego,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów,
- w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- zawarcie umowy sprzedaży produktów,
- wyrażenie zgody na otrzymywanie treści reklamowych i wykonywanie działań marketingowych.

7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres: Play4fun Radosław Os z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Złotej Rybki 6, albo mailowy na adres: biuro@play4fun.com.pl

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.